Menu
 • Slide
  Ο κοινός μας τόπος
 • Slide
  Φίλοι,
  μέλη και
  κύκλοι κάνουμε την...
 • Slide
  Δίνουμε ξανά τα χέρια
  Δίνουμε ξανά χρώμα στη ζωή μας
 • Slide

 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ

...και ο λόγος μας μετράει!


1. Μετά από πολύχρονη απραξία, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αχρείαστη βλάβη του εθνικού μας συμφέροντος, τα κόμματά μας, κυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα, συνειδητοποίησαν ότι η διαφορά της χώρας μας με την FYROM και η διαδικασία επίλυσής της έχουν οριοθετηθεί από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Το κοινά αποδεκτό αυτό πλαίσιο, ουσιαστικά προβλέπει την εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας της FYROM (μέσω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ, όπως έχει η ίδια ζητήσει) και ως προϋπόθεση παροχής της εγγύησης αυτής την εγκατάλειψη αλυτρωτικών/επεκτατικών βλέψεων της εις βάρος της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, η συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας εντοπίστηκε ως μέρος της διαφοράς και προβλέφθηκε η αλλαγή της. Η προώθηση της λύσης επιχειρείται με διαπραγμάτευση, με την μεσολάβηση του Ο.Η.Ε..
2. Από την σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας μέχρι σήμερα, η FYROM έχει προβεί σε ενέργειες εντελώς αντίθετες με το πνεύμα της. Όπως επίσης έχει αποφύγει να υποβάλλει πρόταση «σύνθετης ονομασίας κοινής αποδοχής». Δηλώνοντας προσφάτως ότι θα θέσει την όποια τέτοια προταθεί σε έγκριση, μέσω δημοψηφίσματος. Επιβάλλεται η FYROM να αναιρέσει όλες τις στρεψοδικίες της, παλαιές και νέες. Αρνούμαστε διαπραγμάτευση σε βάση άλλη από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Για να πείσουμε, καλό θα ήταν, μετά τα κόμματά μας, και άλλοι παράγοντες του κατεστημένου μας να σταματήσουν την αμφισβήτηση της συμφωνίας αυτής. Επιμένοντας στην στάση τους αυτή, απλώς αδυνατίζουν την ελληνική θέση.
3. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ κακώς, η ελληνική κυβέρνηση δεν προσήλθε στην διαμεσολαβητική διαδικασία με δική της πρόταση ονομασίας ώστε, εάν αυτή δεν γίνονταν δεκτή, να αξιώσει, επί τέλους, συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ας επιχειρήσει, έστω και τώρα, έστω και στις συναντήσεις του με τους αρχηγούς (τις οποίες, επίσης πολύ κακώς, προτίμησε από την σύγκληση του Συμβουλίου τους υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), συμφωνία σε πρόταση ονόματος την οποία θα υποβάλλουμε στην πρώτη επανάληψη της διαπραγμάτευσης.
4. Όπως και σε κάθε διαπραγμάτευση, ιδίως όποτε επισπεύδουσα είναι η άλλη πλευρά, επιδίωξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την βελτίωση των όρων της βάσης της. Συγκεκριμένα:
- Δεν απεμπολούμε τίποτα από την ενδιάμεση συμφωνία.
- Ξεκαθαρίζουμε τις πρόσθετες προβλέψεις με τις οποίες μπορεί να υπάρξει οριστική επίλυση της διαφοράς.
- Η ονομασία η οποία αποδόθηκε με την προσωρινή συμφωνία είναι FYROM. Τίποτα δυσμενέστερο για τα ελληνικά συμφέροντα δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό.
- Η όποια ονομασία της γειτονικής χώρας συμφωνηθεί, μόνον ως συνταγματική διασφαλίζει ότι είναι «μια και μόνη έναντι όλων».

Με τα παραπάνω κριτήρια αξιολογείται και η όποια λύση, αν και όποτε παρουσιαστεί, όπως και η χρέωση ή πίστωση όποιου την φέρει. Με την περαιτέρω καθυστέρηση της λύσης να είναι εξέλιξη αρνητική, ούτως ή άλλως.
5. Ιδιαιτέρως με την διαπραγμάτευση σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σαφές:
- αντιμετωπίζουμε ένα, εν δυνάμει, πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και όχι μια σύγκρουση ιδεοληψιών. Η αλήθεια είναι ότι δεν δεχόμαστε ένα fail state στα βόρεια σύνορά μας και έναν fail partner (μια ακόμα εκ των έσω απειλή, μετά την Τουρκία) στους κόλπους του ΝΑΤΟ.
- διαπραγματεύονται λύση στην μεταξύ τους διαφορά η Ελληνική Δημοκρατία και η FYROM και όχι εμείς οι έλληνες πολίτες μεταξύ μας για τις (θεμιτές κατά τα άλλα) διαφορετικές ιδέες και προτιμήσεις μας.
- Ο «πλεγματικός εθνικισμός», ο εξαγνισμός των «εθνικισμών των άλλων», με παράλληλη, εστιασμένη καταγγελία του «δικού σου εθνικισμού», είναι η απεχθέστερη και επιβλαβέστερη μορφή εθνικισμού. Οι υποστηρικτές του οφείλουν εξηγήσεις.
- Τελικά, «λύσεις κοινής αποδοχής» υπάρχουν, αναζητείται προσωπικό άξιο να τις κερδίσει.


 1. Η διαφορά της χώρας μας με την FYROM, η διαδικασία επίλυσής της αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις έχουν οριοθετηθεί από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Το κοινά αποδεκτό αυτό πλαίσιο, ουσιαστικά προβλέπει την εγγύηση εδαφικής ακεραιότητας της FYROM (μέσω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ, όπως έχει η ίδια ζητήσει στην συνέχεια) και ως προϋπόθεση παροχής της εγγύησης αυτής την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της, ώστε να μην υποδηλώνει αλυτρωτικές/επεκτατικές βλέψεις εις βάρος της Ελλάδας. Η προώθηση της λύσης επιχειρείται μέσω διαπραγμάτευσης με μεσολάβηση του Ο.Η.Ε..
 2. Από την σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας μέχρι σήμερα, η FYROM έχει αποφύγει να υποβάλλει πρόταση «σύνθετης ονομασίας κοινής αποδοχής». Δηλώνοντας προσφάτως ότι θα θέσει την όποια νέα συνταγματική ονομασία της συμφωνηθεί στην μεσολάβηση σε έγκριση μέσω δημοψηφίσματος. Η αξίωση αυτή επιβάλλεται να απορριφθεί πριν την συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Και η πλευρά μας σε ανταπόδοση να επαναλάβει ότι έχει κάθε διάθεση να τιμήσει τα όσα έχουν συμφωνηθεί.
 3. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δημόσιες δηλώσεις κομμάτων μας ή στελεχών τους και άλλων παραγόντων του κατεστημένου μας περί μη συμφωνίας τους με το πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 αποσταθεροποιούν τα πράγματα στο εσωτερικό, καταρρακώνουν το κύρος στο εξωτερικό και αποδυναμώνουν την ελληνική θέση.
 4. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να προσέλθει στην διαμεσολαβητική διαδικασία με δική της πρόταση ονομασίας ώστε, εάν αυτή δεν γίνει δεκτή, να αξιώσει, επί τέλους, συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση από την άλλη πλευρά. Και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης να διακόψει την διαπραγμάτευση.
 5. Σ’ αυτή την γραμμή πλεύσης πάντα, είναι απαραίτητη η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συμφωνία σε πρόταση ονόματος την οποία θα υποβάλλουμε στην πρώτη επανάληψη της διαπραγμάτευσης. Η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνονταν μόνο σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την πιστοποίηση συμβατότητας της λύσης με τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας.
 6. Ασφαλώς και γύρω από το θέμα αυτό είναι καλό να αναπτύσσεται δημόσιος διάλογος ώστε να διατυπώνονται ανοιχτά και να ακούγονται καθαρά όλες οι απόψεις. Και είναι απολύτως απαράδεκτη η βία, κάθε μορφής, η οποία περιορίζει τον λόγο και τον αντίλογο. Πρόσθετη αξία αποκτά ο δημόσιος αυτός διάλογος, εφ’ όσον διαθέτει και βάση συνεννόησης: 
  - αντιμετωπίζουμε ένα, εν δυνάμει, πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και όχι μια σύγκρουση εθνικισμών. Δεν δεχόμαστε ένα fail state στα βόρεια σύνορά μας και έναν fail partner στο ΝΑΤΟ.
  - «σύνθετη ονομασία κοινής αποδοχής» καλούνται να βρουν η Ελληνική Δημοκρατία και η FYROM και όχι εμείς, οι έλληνες πολίτες μεταξύ μας. Δεν αντιμαχόμαστε για τις (θεμιτές κατά τα άλλα) διαφορετικές μας προτιμήσεις.
 7. Άλλος δρόμος για την επίλυση της διαφοράς μας με την FYROM δεν υπάρχει. Κινήσεις εντυπωσιασμού, ψηφοθηρίας και εξυπηρέτησης μικρών συμφερόντων πρέπει να εγκαταλειφθούν και να καταδικαστούν απερίφραστα. «Σύνθετες ονομασίες κοινής αποδοχής» υπάρχουν, αναζητείται προσωπικό άξιο να τις κερδίσει. 

 


Άρθρο του Παντελή Οικονόμου στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Ας δούμε, λίγο καλύτερα, την προαναγγελλόμενη για το καλοκαίρι του 2018 «έξοδο από τα μνημόνια». Οι αυτουργοί της προαναγγελίας αυτής (οφείλουν να) γνωρίζουν ότι η λήξη της δανειακής σύμβασης (γνωστής ως 3ο Μνημόνιο) δεν προβλέπει ούτε την αποχώρηση της τρόικας, ούτε την αλλαγή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ούτε την αποκατάσταση της κυριαρχίας μας, ως κράτους μέλους της ζώνης του ΕΥΡΩ, αλλά μόνον την διακοπή της χρηματοδότησής μας από τον ESM. Αν λοιπόν το σκίσιμο των μνημονίων με ισοδύναμα ή με ένα νόμο ενός άρθρου υπήρξαν αυταπάτες, «η έξοδος από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018» είναι στυγνή εξαπάτηση.
Η εξαπάτηση αυτή έχει όμως υψηλό κόστος. Έχουμε λίγους μόνο μήνες για να συμφωνήσουμε με τους δανειστές μας τι θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και αμέσως μετά, ώστε να μην βρεθούν, για μια ακόμα φορά, στον αέρα και οι δικές μας προσπάθειες και θυσίες και τα δικά τους δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα για συζήτηση είναι:

 • Η αυθαίρετη και παράλογη αξίωση των δανειστών να σχηματίζουμε κάθε χρόνο όχι πρωτογενή, αλλά δημοσιονομικά πλεονάσματα. Οι αυξήσεις στην φορολογία, οι περικοπές στις συντάξεις και οι μειώσεις του κόστους της εργασίας συντηρούν την ανεργία και την ύφεση, εμποδίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και απειλούν να τινάξουν στον αέρα ότι έχει απομείνει όρθιο. Δεν είναι καν μέσα εφαρμογής της αναγκαίας δημοσιονομικής πειθαρχίας.
 • Η υποκατάσταση (όχι συμπλήρωση) του κοινωνικού κράτους από ευκαιριακές χρηματικές ενισχύσεις είναι απαράδεκτη αντιμεταρρύθμιση, υψηλού οικονομικού, κοινωνικού και δημοκρατικού κόστους. Είναι πελατειακές, ψηφοθηρικές σχέσεις οι οποίες μας πισωγυρίζουν στην εποχή της Φρειδερίκης και των «βιβλιαρίων στις άπορες κορασίδες».
 • Η καταχρηστική και, ουσιωδώς αντισυμβατική, άρνηση των πιστωτών να τιμήσουν την από εξαετίας υποχρέωση τους για ελάφρυνση του δημόσιου χρέους μας.
 • Η χρηματοδότησή μας από άλλες πηγές μετά το 2018.
 • Η αξιοποίηση πολλών δις ΕΥΡΩ τα οποία προβλέπονταν για ενδεχόμενη νέα ανακεφαλαίωση των τραπεζών και παραμένουν αδιάθετα, ενώ ούτε ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο.
 • Η άμεση αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της νομοθετικής εξουσίας, ασχέτως της πρόβλεψης για συνέχιση του οικονομικού ελέγχου από τους εταίρους/πιστωτές, μέχρις ότου εξοφληθεί το 75% του χρέους μας προς αυτούς.
 • Η αποδέσμευση της δημόσιας περιουσίας μας πολύ πριν τα, προβλεπόμενα από το 3ο μνημόνιο, 99 χρόνια.

Αυτά είναι τα εμπόδια μπροστά μας, μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια. Μόνο που οι επιφορτισμένοι με την υπερπήδησή τους εντολοδόχοι μας δεν την επιχειρούν καν. Αντί να κάνουν τη δουλειά τους, αναμασούν ότι «βγαίνουμε από τα μνημόνια», διεκδικώντας το δικό τους «success story» με το προδιαγεγραμμένο ναυάγιό του!
Είναι βέβαια μοιραίο να μην διαθέτουμε πια πολιτικό κόμμα ή αρχηγό με διάθεση και δυνάμεις για αγώνα, μετά από τόσες απερίσκεπτες ρήξεις, άτακτες υποχωρήσεις και απροκάλυπτες εξαπατήσεις που διέπραξαν. Η «έξοδος από τα μνημόνια» λοιπόν έχει ως πρώτο βήμα την «έξοδο από την έλλειψη αυτοεκτίμησης, ηθικού και εμπιστοσύνης ανάμεσά μας». Απομένει σε εμάς να το κάνουμε.


(θέσεις αφιερωμένες σε όσους παρακολουθούν την συζήτηση για τον προϋπολογισμό, αλλά και σε όσους δεν την αντέχουν πια)

 1. Εάν η συζήτηση για τον απολογισμό του 1ου εξαμήνου κάθε χρονιάς ξεκινούσε και ολοκληρώνονταν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
 2. Εάν η ψήφιση αυτού του απολογισμού ενσωμάτωνε εκτιμήσεις για την εκτέλεση, αλλά και για την προβολή του 2ου εξαμήνου
 3. Εάν, στη βάση αυτή, ξεκινούσαν, κάθε Οκτώβριο, κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με τις (αντίστοιχες κατά κωδικό) μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς
 4. Εάν τα πορίσματα αυτών των συνεδριάσεων (με πλειοψηφίες και μειοψηφίες) αντικρίζονταν τον Δεκέμβριο με το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως το παρουσίαζε η κυβέρνηση…

τότε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα αποκτούσε ουσία:

 • τροποποιώντας ουσιαστικά επί μέρους κονδύλια, αλλά και την συνολική κατανομή τους
 • αποτρέποντας την διασπάθιση του δημοσίου χρήματος
 • ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, αλλά και για πιο δίκαιη φορολόγησή του
 • διασώζοντας τον αυτοσεβασμό και την αλληλεκτίμηση μας.

Για να κάνουμε βέβαια αυτό το σημαντικό βήμα και να γλυτώσουμε από τον σημερινό εφιάλτη ανούσιων αντιπαραθέσεων και κούφιων μονολόγων υπάρχουν δυο προϋποθέσεις:

 • να επιλέξουμε εκπροσώπηση (βουλευτές δηλαδή) κατάλληλη για την δουλειά που περιγράψαμε εδώ και
 • να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξαναπάρουμε την οικονομία μας στα χέρια μας χωρίς μνημόνια δηλαδή, αλλά και χωρίς χρεοκοπία

Εμείς αυτά προσπαθούμε και σας καλούμε να μας υποστηρίξετε! 


Τις προάλλες με έναν φίλο...

«Τι είναι η ΕΚΚΙΝΗΣΗ; Καινούργιο κόμμα;» με ρώτησε ένας καλός φίλος, τις προάλλες. Για να του απαντήσω: «αν ήμασταν κόμμα, θα είχαμε ζητήσει την ψήφο σου σε εκλογές».

«Είστε λοιπόν ένα think tank;» ενδιαφέρθηκε. «Όχι. Τα think tank επισημαίνουν, μελετούν και αναλύουν προβλήματα που δυσκολεύουν την ζωή μας. Εμείς προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα αυτά».

«Τότε τι είστε;» απόρησε ο φίλος. «Πολιτική οργάνωση, βέβαια!»

«Ναι αλλά και τα κόμματα μας πολιτικές οργανώσεις δεν οφείλουν να είναι;» επέμεινε ο φίλος μας. «Σωστά» αντιγύρισα. «Και αν δεν είναι συνεπή με αυτή την συνταγματική τους υποχρέωση χρειαζόμαστε άλλα».

«Τελικά, τι νομίζεις ότι λείπει από τα τόσα κόμματα που έχουμε και δεν μας ενθουσιάζει κανένα;». «Επίγνωση της πραγματικότητας. Αίσθηση της κοινής μοίρας. Εντιμότητα στην σχέση μας».

«Και, αν προκύψει ένα κόμμα, άξιο να με εκπροσωπεί, πώς θα το ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα;» «Θα ξέρεις καλά για ποιους λόγους αυτό ζητάει την ψήφο σου και για ποιους λόγους εσύ την δίνεις ή όχι!»

Από μια τέτοια συζήτηση προέκυψε… η ιστοσελίδα μας. Στην πραγματικότητα, ένα θερμό ευχαριστώ προς…

 • τους φίλους που ζουν την καθημερινή τους δυσκολία, παραγνωρισμένοι, χωρίς στοιχειώδεις καλύψεις και εγγυήσεις
 • τους παλιούς συντρόφους από τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ, το πρώτο καταστατικό ρεύμα του ΠΑΣΟΚ από το 2001 που μας έδωσαν το προγραμματικό τους ταμιευτήριο, την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 • κάθε δημοκράτη, σοσιαλιστή, εθελοντή συμμέτοχο στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ.

Συμμετοχή, λειτουργία και δράση

Είμαστε πολιτική οργάνωση με πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος. Μας εμπνέουν οι αρχές της δημοκρατίας (ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία), αντιπροσωπευτικής και άμεσης, καθώς και η κοινωνική οργάνωση με βάση την ισότητα ευκαιριών, σε συνδυασμό με την αξιοκρατία, την εξάλειψη των διακρίσεων και την κοινωνική αλληλεγγύη. Στο γόνιμο αυτό έδαφος, διευρύνονται τα όρια των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του ανθρώπου.

Έχουμε επίγνωση ότι οι σκοποί μας εξυπηρετούνται με την διαρκή, οργανωμένη προσπάθεια σε εθελοντική βάση την οποία και ενθαρρύνουμε, ώστε να ζήσουμε καλύτερα και πιο ανθρώπινα.

Συμμετοχή
Κάθε πολίτης επιλέγει ο ίδιος τον βαθμό της συμμετοχής του στην οργάνωσή μας ως Φίλος, Μέλος ή Συμμέτοχος σε Κύκλο. Φίλοι, Μέλη και Κύκλοι έχουν διακριτές αρμοδιότητες και ευθύνες τις οποίες και φροντίζουν με δική τους πρωτοβουλία.

Λειτουργία και Δράση

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ λειτουργεί και δρα μέσα από χώρους σκέψης, διαλόγου και δράσης:

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ είναι το Προγραμματικό μας Ταμιευτήριο. Διαμορφώνει τις προγραμματικές θέσεις και επιμελείται τον εμπλουτισμό, την εξειδίκευσή και την διαρκή προσαρμογή τους. Βασικό εργαλείο του ο διαρκής, οργανωμένος διάλογος εδώ 

Πολιτική Αγορά

 • ΙΣΟΝ, είναι οι δράσεις και οι συνεργασίες μας για την εξάλειψη των  διακρίσεων, παλιών και νέων. Η εθελοντική συμμετοχή σου μπορεί να ξεκινήσει εδώ

ΙΣΟΝ

 

 • ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, είναι οι πρωτοβουλίες και  δικτυώσεις μας με σκοπό την αλληλεγγύη προς συνανθρώπους μας, ευάλωτους απέναντι σε κοινωνικούς κινδύνους. Δείξε το ενδιαφέρον σου εδώ

ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ

 

 • Ελληνική Εταιρία Δημοκρατικών Μελετών (Ε.Ε.ΔΗ.Μ.) είναι η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία επιτελεί την κατάρτιση φίλων, μελών και κύκλων, μέσα από σχετικές εκδηλώσεις και προγράμματα. Εξ άλλου, η Ε.Ε.ΔΗ.Μ.  διασφαλίζει την διαφανή υλική και τεχνική στήριξη των δράσεων μας. Εάν σε ενδιαφέρει η εταιρία και το έργο το οποίο επιτελεί έλα σε επαφή μαζί μας εδώ

Ελληνική Εταιρία Δημοκρατικών Μελετών

 


Ενισχύστε μας οικονομικά

Η οικονομική μας ενίσχυση γίνεται με εισφορές στην αστική μη κερδοσκοπική «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», η οποία είναι οργανικά συνδεδεμένος χρηματοδότης μας. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η διαφάνεια στα οικονομικά μας με τον έλεγχο τους από δημόσια αρχή.
Για τους φίλους και τα μέλη της οργάνωσης μας οι οικονομικές υποχρεώσεις είναι η εφ’ άπαξ καταβολή δέκα (10) ευρώ για την εγγραφή τους και η ετήσια συνδρομή τους ύψους εξήντα (60) ευρώ. Για το δικαίωμα πιστοποίησης κύκλου μελών και φίλων μας προβλέπεται ετήσια συνδρομή εκατό (100) ευρώ. Οικονομικές ενισχύσεις από εθελοντές οι οποίοι δεν είναι μέλη ή φίλοι, είναι αποδεκτές με ανώτατο όριο τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Καταβολές χρηματικών ποσών διενεργούνται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» με στοιχεία
ΤΡΑΠΕΖΑ: Τράπεζα Πειραιώς
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ/ ΟΨΕΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΙΒΑΝ GR3201725030005503095864805
ή με χρήση Paypal μέσω της ιστοσελίδας μας.
Η συμπλήρωση της αιτιολογίας της κατάθεσης πιστοποιεί την αντίστοιχη ιδιότητα του καταθέτη (φίλος, μέλος, κύκλος) και η μη συμπλήρωση της αυτήν του εθελοντή.

PayPal
Πολιτική Αγορά
Δίπλα σου - Δίκτυο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού
ΙΣΟΝ - Δράση κατά των διακρίσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.


BUY ON THEMEFOREST

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

  or   Δημιουργία λογαριασμού

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; |  Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×